Reklamační řád

  1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů.
  2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
  3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  4. Odstoupí-li kupující zákonným způsobem od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho přijal.
  5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  6. Pro vyřízení reklamace nás kontaktujte na emailu: petra@mediauniverzita.cz