Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti mediauniverzita.cz, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 095 70 853, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovnou značkou C 337630 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Pr Univerzita“),

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, tj. zejména k zasílání informací o produktech, službách, anketách, soutěžích a dalších akcích společnosti Pr Univerzita.

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů bude Pr Univerzita jako správce zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém byly mnou poskytnuty, zejména jméno, příjmení a emailová adresa, případně další informace, které o mně společnost Pr Univerzita získala.

Souhlas uděluji na dobu 5 let od dne udělení.

Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Mohu tak učinit elektronicky prostřednictvím e-mailu petra@mediauniverzita.cz nebo písemně na výše uvedené adrese společnosti Pr Univerzita. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou mi k dispozici níže.

Informace o ochraně osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Pr Univerzita se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 095 70 853, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovnou značkou C 337630 vedená u Městského soudu v Praze, bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Rozsah zpracování osobních údajů: Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi poskytnuty, v souvislosti s objednávkou produktů a služeb, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo a adresa bydliště či datum narození.

Účel zpracování osobních údajů: Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, zařazení do databáze správce a přímého marketingu, tedy informací o nabídce produktů a služeb správce či třetích osob včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Doba zpracování osobních údajů: Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to na níže uvedených kontaktech správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvolání. Rovněž nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům: K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a další zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování je v souladu s požadavky dle platných právních předpisů a zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů: Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům
b) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
c) právo osobní údaje opravit či doplnit;
d) právo požadovat omezení zpracování; e) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech; f) právo požadovat přenesení údajů; g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech; h) právo na výmaz osobních údajů v určitých případech; i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679

Povinnost poskytnutí osobních údajů: Neexistuje žádná povinnost, Vaše osobní údaje poskytujete správci zcela dobrovolně. Pro některé služby je však poskytnutí některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud je správci neposkytnete, nebude Vám umožněno tuto službu využívat.

Zabezpečení osobních údajů: Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce zaručuje, že své systémy pravidelně kontroluje a využívá taková bezpečností opatření, která je možné rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům.

Ohledně ochrany osobních údajů s námi můžete komunikovat prostřednictvím následujících kontaktů:

Elektronicky na adrese: petra@mediauniverzita.cz

Písemně na adrese: se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 095 70 853

Zásady používání souborů cookies:
Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookies. Jsou to malé soubory, které ukládají infomace o vašem prohlížeči, nikoliv o vaší osobě. Některé cookies jsou nezbytné pro správné fungování stránky, jiné se využívají na zvýšení kvality stránky a spokojenosti uživatele.
Co soubory cookies umožňují?
Zapamatovat si vaše přihlašovací údaje, abyste je nemuseli pokaždé zadávat
Zajistit bezpečnost po přihlášení
Zapamatovat si obsah vašeho nákupního seznamu
Zajistit jednotné působení celé stránky a její správnou funkčnost, aby bylo možné dokončit proces nákupu bez komplikací
Zapamatovat si místo, ke kterému jste se dostali v určité posloupnosti
Snížit dobu nahrávání stránek, které navštívíte
Upravit a správně zacílit reklamu
Analyzovat výkon různých prodejních kanálů
Zvýšit uživatelské pohodlí webu, zkvalitnit online služby

Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout, nebo nastavit užívání pouze některých. Pokud nám však nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly. Nastavení soukromí ve vašem počítači najdete v menu internetového prohlížeče.

Bližší informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies naleznete na následujících webových stránkách:

Chrome

Firefox

Explorer